thời sinh viên mình cần gì nhất

Những bài học cuộc sống dành cho sinh viên

sinh-vien-va-nhung-bai-hoc-cuoc-song-1

Tôi muốn nói với bạn rằng: “hãy học anh văn đi, đó là thứ quan trọng lắm đấy!” Thời sinh viên bạn cần học gì