học phát âm tiếng Anh vì lý do gì

Tại sao bạn cần phải học phát âm tiếng Anh

0ae7645b-29b5-4224-9bf0-e7d7f8648b62

Tương tự, nếu bạn không phát âm đúng thì cũng không nói được với người khác. Bạn chỉ nói cho mình bạn hiểu mà thôi.