sự kiết hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự phối hợp giữa chủ ngữ và động từ

hoc-tieng-anh-giao-tiep-1

Nhưng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng or thì động từ phải chia theo danh từ đứng sau or. Nếu danh từ